Onze missie

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Ons motto is:

De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.

De lange termijn ambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.

In de periode 2012-2016 heeft Leergeld via de uitvoering van haar meerjarenbeleidsplan Alle kinderen mogen meedoen: volle kracht vooruit! het aantal kinderen dat zij helpt, weten uit te breiden van 35.000 naar (een te verwachten aantal van) 84.000 kinderen.

Via een verdere uitbreiding van de directe ondersteuning aan kinderen uit minimagezinnen én signalering en agendering van belemmeringen die de kinderen uit deze gezinnen ervaren, wil Leergeld nóg meer betekenen voor deze kinderen! Zij heeft hiertoe een nieuw meerjarenbeleidsplan ontwikkeld, met de titel: Vertrouwen en ambitie, waarvan het eerste exemplaar op 26 november 2016 is uitgereikt aan Staatssecretaris Jetta Klijnsma!


De Leergeld formule

Leergeld bereikt met haar formule ook gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar lijken voor overheidsinstanties. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen:

Snel

Laagdrempelig

Dichtbij & vertrouwd

Voor elkaar, met elkaar


Effectiviteit

Leergeld bereikt met haar formule ook gezinnen in armoede die veelal onbereikbaar lijken voor overheidsinstanties. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol spelen:

Onze hulp is laagdrempelig, persoonlijk en snel:

Na een telefoontje met een lokale Leergeld stichting bezoekt een intermediair het gezin en bekijken we samen uw financiële situatie en wat Leergeld voor u kan betekenen. Waar gemeenten doorgaans ingewikkelde, wettelijk voor geschreven trajecten moeten doorlopen voor de behandeling van een hulpaanvraag kunnen onze intermediairs met eigen ogen uw situatie beoordelen en die hulp bieden waar behoefte aan is.

Onderzoek toont ook aan dat de aanpak van Leergeld effectief is. Lees bijvoorbeeld dit rapport maar eens: Leergeld doet ertoe


Jaarverslag

Het recentste jaarverslag en financieel verslag treft u hieronder aan:ANBI en RSIN Leergeld Deventer

Donaties aan Stichting Leergeld Deventer zijn fiscaal aftrekbaar. Onze stichting beschikt over de ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Hieronder treft u de informatie aan zoals voorgeschreven voor ANBI-instellingen.


Gegevens voor ANBI:

Stichting Leergeld Deventer
Stichting Fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen

Het RSIN/fiscaal nummer: 812719281

Anbi formulier Stichting Leergeld Deventer.pdf

Contactgegevens Leergeld Deventer

Postbus 295
7400 AG DEVENTER
0570 672599

info@leergelddeventer.nl

Het volledige overzicht van onze ANBI status kunt u hier vinden

Volledig overzichtIntern coördinator & Bestuur Leergeld Deventer

Intern coördinator: Angelique Drachman.

De stichting is bereikbaar op maandag en woensdag van 9.30 uur tot 12.00 uur op telefoonnummer 0570 – 672 599.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
 

  • A. Hamstra, voorzitter
  • A. Legerman, penningmeester
  • H. Nutbey, secretaris
  • B. Reimert, communicatie
  • H. Groothuis
  • W. Tutupoly
  • M. Kok


Hebt u een vraag aan het bestuur of wilt u iets laten weten?

Mail het bestuur